Zarząd

Prezesem zarządu od lipca 2016 roku jest pani Halina Moteka. Zarząd działa jednoosobowo.

Funkcja prezesa zarządu sprawowana jest w ramach wolontariatu.

 

 

KALENDARIUM:

Prezesem zarządu w latach 2013 – 2016 był Piotr Rogalski.